• pretax-2

  • pretax-4

  • pretax-1

  • Pretax voor een ideale zakelijke finaciële workflow.
  • Pretax is een modern Belastingadvies- en Administratiekantoor.

Producten

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met verschillende regels en wetgeving. Om u een idee te geven waarbij Pretax u kan helpen, ziet u hier een overzicht van onze werkzaamheden:

  • Verwerken van de financiële documenten tot een sluitende en correcte administratie, die geheel voldoet aan alle eisen die de wetgever daaraan stelt

  • Opstellen van een Jaarverslag dat geheel voldoet aan de wettelijke eisen en waarin voor het betreffende boekjaar een aantal specifieke punten worden toegelicht

  • Invullen van de aangifte omzetbelasting, per maand, per kwartaal of per kalenderjaar

  • Invullen van de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting

  • Adviseren van de ondernemer in alle fiscale en financiële vraagstukken die in de praktijk van alle dag kunnen voorkomen

  • Inrichten en verwerken van de salarisadministratie, inclusief de daarbij aansluitende Loonaangifte en loonstroken

Deze werkzaamheden worden door Pretax uitgevoerd in naam en voor verantwoording van de ondernemer.

Omdat er vooraf wordt vastgelegd wat door Pretax zal worden gedaan en dit in een op maat gemaakte offerte wordt gepresenteerd, weet u als ondernemer van het begin af aan tijdens de looptijd van de overeenkomst, wat er voor hem of haar gedaan wordt en wat de kosten daarvan zullen zijn.

Hierin komt tijdens de looptijd van de overeenkomst in principe geen verandering. Wordt er tijdens de looptijd van de overeenkomst besloten tot uitbreiding van de werkzaamheden, bijvoorbeeld doordat er personeel wordt aangenomen, of omdat de aangifte omzetbelasting van kwartaalaangifte naar maand- of jaaraangifte wordt veranderd, worden de daarbij behorende kosten duidelijk en helder gepresenteerd als aanvulling op de getekende overeenkomst.

Iedere overeenkomst loopt tot 31 december van het jaar waarin de overeenkomst wordt afgesloten. De werkzaamheden zelf lopen vaak langer door omdat, er afgesproken kan zijn dat de aangifte IB en/of VPB door Pretax uitgevoerd dienen te worden. Deze kosten zijn altijd opgenomen in het kalenderjaar waarin de overeenkomst is afgesloten. Op die manier zijn ook de kosten in het juiste boekjaar verwerkt.